Datum

21.09.21

Categorie

News

Delen

De Bijenkorf committeert zich aan versneld halen klimaatdoelstelling in 2040

20 september 2021 – Warenhuisketen de Bijenkorf heeft The Climate Pledge ondertekend, een wereldwijde sectoroverkoepelende samenwerking, mede opgericht door Amazon en Global Optimism, om de klimaatcrisis versneld te bestrijden. Hiermee committeert de warenhuisketen zich – samen met de andere warenhuizen van  Selfridges Group – aan de doelstelling om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn, 10 jaar eerder dan in de Overeenkomst van Parijs was afgesproken.  

De Bijenkorf is een van de 86 nieuwe toetreders tot The Climate Plegde, waar nu meer dan 200 bedrijven deel van uitmaken. Al eerder zette de Bijenkorf stappen op weg naar een duurzamere wereld, variërend van het ondertekenen van het Fashion Pact tot het stoppen van de verkoop van cosmetica met plastic glitters en producten van of met exotische huiden. De duurzaamheidsstrategie van het warenhuis dat als missie heeft ‘het meest creatieve, inspirerende en duurzame warenhuis’ te zijn, wordt ondersteund door Science Based Targets (scope 1, 2 en 3).

“Het is bemoedigend dat 86 bedrijven – waaronder enkele van de grootste bekende namen ter wereld – zich bij The Climate Pledge hebben aangesloten en zich ertoe hebben verbonden hun acties om de klimaatverandering aan te pakken, te versnellen en hun steentje bij te dragen aan de totstandbrenging van een CO2-neutrale economie.” Christiana Figueres, voormalig hoofd VN-klimaatcommissie, medeoprichter Global Optimism.

Circulaire bedrijfsmodellen
De Bijenkorf neemt in het kader van The Climate Pledge gelijktijdig actie op diverse gebieden: alle gebruikte materialen moeten in 2025 afkomstig zijn van gecertificeerde, duurzame bronnen, pionieren met nieuwe circulaire bedrijfsmodellen op het gebied van wederverkoop, verhuur, navulling en reparatie, en het gebruiken van zijn platform detoekomstisgroen.com om partners, klanten en medewerkers te betrekken en te inspireren.

CEO Giovanni Colauto van de Bijenkorf: “Het creëren van een duurzame toekomst is het doel van alle grote en kleine stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet. We beseffen echter dat we nóg meer moeten doen om de klimaatcrisis aan te pakken. Met de ondertekening van The Climate Pledge willen we betekenisvolle verandering op gang brengen door ons te verenigen achter een positieve, oplossingsgerichte samenwerking.”

Rapporteren, implementeren en neutraliseren
Door de ondertekening van de klimaatbelofte verplicht de Bijenkorf zich:

  1. De uitstoot van broeikasgassen regelmatig te meten en te rapporteren
  2. Strategieën voor efficiëntieverbetering, hernieuwbare energie, materiaal- en CO2-reductie te implementeren
  3. Eventuele resterende emissies te neutraliseren met aanvullende, meetbare, reële, permanente en maatschappelijk verantwoorde compensatie om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

Meer nieuws