Bijdragen aan de samenleving

Delen
Bijdragen aan de samenleving

We investeren in onze medewerkers en geven iets terug aan de natuur en de maatschappij.

Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Daarom investeren wij volop in hun fysieke en mentale gezondheid, en in hun ontwikkeling als medewerker en mens. Daarnaast geven we ook tijd en aandacht aan mensen buiten onze organisatie. Door middel van vrijwilligerswerk en donaties aan goede doelen dragen we bij aan een betere samenleving voor mens en dier.

Diversiteit en inclusie

Onze missie is om het meest inspirerende, creatieve en duurzame warenhuis te zijn, waar iedereen bijzonder is.

Diversiteit en inclusie zijn hiermee expliciet verankerd in wie we zijn als bedrijf. We staan achter ieders recht om gerespecteerd en gehoord te worden, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap.

We hebben veel onderzoek gedaan enĀ  gesprekken gevoerd met verschillende mensen binnen en buiten onze organisatie, met als resultaat een formeel beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. En met als doel een organisatie te zijn waar iedereen zich bijzonder voelt, gelijke kansen heeft en zich gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Vrijwilligerswerk

Wij voelen ons maatschappelijk verbonden met de gemeenschappen waar we deel van uitmaken en daarmee de morele verplichting iets terug te doen voor de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Wij richten ons hierbij op eenzame ouderen, kinderen uit achterstandswijken, de bij en het milieu. In 2021 willen we 3000 uur aan vrijwilligerswerk realiseren, voor 2025 is de doelstelling 10.000 uur. Een groot deel van deze uren realiseren we in samenwerking met onze partners NL Cares, The Pollinators en Staatsbosbeheer.

Vitaliteit

Wij investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door ze iedere dag een inspirerende, leuke en veilige werkomgeving bieden. Elk jaar krijgen onze medewerkers een persoonlijk vitaliteitsbudget, dat ze kunnen inzetten voor het duurzaam behoud of de verbetering van de geestelijke of fysieke gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.