Redden van de bij

Delen
Redden van de bij

We zetten ons in voor het herstel en behoud van bedreigde bijen in Nederland.

Sinds 2014 zet de Bijenkorf zich actief in voor het behoud van de bij. Omdat we de Bijenkorf heten, maar vooral omdat bijen heel belangrijk zijn voor een gezond leefmilieu. Door het verspreiden van stuifmeel zorgen honingbijen, wilde bijen en hommels ervoor dat we kunnen genieten van groenten en fruit, maar ook van bijvoorbeeld mosterd en zonnebloemolie. Bijen zorgen feitelijk voor 1/3 van elke hap die wij eten. Zonder bijen zou ons bord er dus heel anders uitzien.

Helaas gaat het door klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen en oprukkende verstedelijking slecht met de bij. In Nederland staat ruim de helft van de 360 bijensoorten op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Onze ambitie is hem daar in 2025 van af te hebben.

Nationale Zaaidag

Jaarlijks besteden wij aandacht aan de Nationale Zaaidag op 22 april. Dé dag om bloemen te zaaien als voedsel voor bijen en andere bestuivers in heel Nederland. Op en rond deze dag delen we in onze winkels zakjes met biologische bloemzaadjes uit, waarmee onze klanten en medewerkers zelf nieuwe bijenleefgebieden kunnen aanleggen op hun tuin of balkon. In 2021 ging het om 40.000 zakjes zaad, genoeg voor 25 voetbalvelden bloemen.

Bijen op de Bijenkorf

Sinds 2020 staan er in totaal 10 bijenkasten met honingbijen op de daken van onze winkels in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Maastricht en Rotterdam. Deze kasten worden geplaatst en onderhouden door de stichting Ilovebeeing. In 2021 zijn daar op verschillende daken bijenhotels bijgekomen waar wilde bijen hun nestje kunnen maken.

Samenwerking met The Pollinators

In 2016 waren wij als hoofdsponsor een van de initiatiefnemers van The Pollinators, een platform dat zich met acties, donaties en voorlichting inzet voor het behoud van de bij en andere bestuivers. Ons werk met The Pollinators richt zich op zeven bedreigde bijensoorten die in de stad leven. Samen met The Pollinators ondernemen we verschillende activiteiten om deze bijen te helpen, zoals het bij-vriendelijk maken van stadsparken en het aanleggen en onderhouden van voedselbossen.

Samenwerking met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds

Sinds 2021 zet De Bijenkorf zich samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds in voor wilde bijen in buitengebieden. De focus ligt op acht gebieden met bedreigde wilde bijen; rondom onze zeven winkels en bij ons distributiecentrum in Tilburg. Samen met boswachters maken we  de omgeving aantrekkelijker voor wilde bijen en monitoren we de bijenstand via bijentellingen.