Verantwoordelijk handelen

Delen
Verantwoordelijk handelen

We opereren milieuverantwoord en gaan zorgvuldig om met grondstoffen en natuurlijke bronnen.

Een duurzame levensstijl begint bij jezelf. Daarom werken we binnen onze organisatie, van winkels en restaurants tot distributiecentrum en hoofdkantoor, op een milieuverantwoorde manier. Ook van onze partners en leveranciers verwachten we dat zij verantwoordelijk handelen, zodat we samen werken aan een betere toekomst.

CO2 reductie

We willen onze CO2-uitstoot met 29,4% verminderen in 2025 en met 50,4% in 2030. De Bijenkorf heeft als een van de eerste warenhuizen ter wereld een Science Based Target voor CO2 reductie opgesteld. Dat betekent dat onze doelstelling voor CO2-vermindering gebaseerd is op actueel wetenschappelijk onderzoek. Hiermee dragen we bij aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.

Afval

De Bijenkorf werkt aan reductie van afval en het optimaliseren van recycling van afvalstromen. In 2020 werd meer dan de helft, namelijk 58%, van ons afval gerecycled. Onze ambitie is om dit in 2021 verder te verhogen naar 63% door ons afval nog beter te scheiden.

In 2021 willen we onze hoeveelheid afval verminderen met  7,5% ten opzichte van 2019.

Winkelinrichting

We verduurzamen onze winkelinrichting door bij vernieuwing, vervanging en uitbreiding te kiezen voor duurzamere materialen. Daaronder verstaan we hergebruikte materialen, herbruikbare materialen en milieuvriendelijke producten. Keuzes die soms vragen om een zorgvuldige afweging van de verschillende duurzaamheidsaspecten. Dit is een geleidelijk proces met als stip op de horizon 100% circulariteit van materialen.